Innergården

Under våren kommer det genomföras dräneringsarbete på vår innergård. I samband med det finns planer på att bygga om och göra fint. Det finns en gårdsgrupp som tagit fram ett förslag på ny utformning av bland annat sittplatser och planteringar. Tankarna bakom är bland annat att innergårdarna ska byggas ihop så att det upplevs mer som en sammanhängande innergård och att det ska finnas sociala utrymmen för fler – oavsett om man vill sitta ensam eller ha flera gäster. Det finns även tankar på att ha några odlingslådor så att de som vill kan odla lite grönt.

Förslaget på utformning av gården kommer att presenteras på föreningens årsstämma under våren. Kallelse till stämman kommer i din brevlåda.