Aktuella kontaktuppgifter

Styrelsen skickar nyhetsbrev via e-post. Om du inte får våra utskick – meddela oss din e-postadress.
Med anledning av branden på Östgötagatan 85 aktualiserades frågan om aktuella telefonnummer till alla boende. Vänligen meddela aktuella telefonnummer till dig/er som äger lägenhet eller hyr i andra hand till styrelsens e-postadress.

Påminnelse om din ventilation!

I alla lägenheter finns luftventiler ovanför fönstren. ALLA ventiler ska ALLTID vara fullt öppna. Om ventilerna inte är öppna så orsakar det obalans i hela husets ventilation och du får:

  • Undertryck, vilket orsakar sämre luftkvalitet i din lägenhet och att fukt stannar kvar inomhus.
  • Tjutande ljud från ventilerna. Efter balkongbygget så har detta blivit ett problem.
  • Drag från alla otätheter, ex kring fönster, ytterdörr och brevlåda.

Öppna alla dina ventiler så får vi alla mycket bättre inomhusmiljö!

Nästa årsstämma

Under våren 2018 har föreningen årsstämma. Tid och plats kommer att meddelas i god tid innan. Du som har förslag som du vill att stämman ska besluta om ska skicka dem till styrelsen senast den 1 februari.

styrelsen@harvpinnen11-12.se

Nymålade entréer

Nu är vi klara med måleriarbetet i entréerna. Vi har försökt att återskapa så mycket som möjligt som det såg ut när husen byggdes.

Utanför porten har vi också satt upp emaljskyltar med namn på vår förening.

Årsredovisning 2017

Nu finns årsredovisning för 2016 att ladda ner för alla medlemmar. Vi går igenom årsredovisningen på årsstämman nästa vecka. Om du har frågor innan stämman, skicka dem gärna till oss i styrelsen. styrelsen@harvpinnen11-12.se
Ladda ner årsredovisningen här 

Tid för årsstämma: 16 maj kl 18:30

Plats: Gedins rum, Gotlandssalen, Synskadades Riksförbund, Gotlandsgatan 44, Stockholm

Kallelse med dagordning har delats ut i alla medlemmars brevlådor, men här finns även en digital version. Ladda ner dagordning här

Snart bygger vi balkonger!

Nu har vi skrivit kontrakt med entreprenören Balcona på att bygga 17 balkonger. Byggstart är beräknad till vecka 25 och beräknas avslutas vecka 39.

Under byggtiden kommer det vara ganska stökigt på gården. Balcona kommer göra sitt bästa för att inte störa alltför mycket så att vi kommer åt cyklar och annat.

Eftersom vi bygger den här sommaren så kommer vi inte göra extra fint på gården med nya planteringar, men till nästa sommar hoppas vi kunna ordna med det. Kontakta gärna Tove Hennix eller Agneta Lagerlöf-Sundlin om du vill vara med i gårdsgruppen.

Se till att porten går i lås!

Natten till den 5 december har någon som inte ska vara i huset, förstört i trapphuset på Östgötagatan 83. Flera blommor saknas och det är nedskräpat i trapporna.

När det är kallt ute blir det ofta problem med låset på porten. Kolla gärna en extra gång så att porten går i lås när du går ut eller går in.

Om du sett/hört något, eller om du saknar något som ska vara i trapphuset – hör gärna av dig till oss i styrelsen via styrelsen@harvpinnen11-12.se

Upprustning av gården – uppdatering

Efter att dräneringsarbetet är klart så har vår entreprenadfirma börjat att utforma gården. Det har nu varit stopp i arbetet i några veckor, men arbetet påbörjar igen så snart det blir plusgrader. Så länge det är minusgrader så går det inte att påbörja stenläggningen.

Dräneringsarbetet – uppdatering

Dräneringsarbetet på gården har dragit ut på tiden. Det beror på att det var lite mer komplicerat än vad vi först visste. Det visade sig att det är väldigt mycket berg under och invid vår fastighet. Allt med dräneringen är löst utom färdigställandet av gården, men det är på gång.

Eftersom det är så mycket berg vid vår fastighet så påverkar det även gårdsgruppens förslag på utformning. Det finns en nytt framtaget förslag som vi nu diskuterar med firman som dränerar. Det är i samma stil som det vi visade på årsstämman, men ganska förenklat. Tanken är att först fixa stenläggningen, trappor runt portarna och belysningen i första hand. Sedan kommer gårdsgruppen att arbeta vidare med att utforma förslaget.

Förslag på utformning av innergården

Under vintern och våren har gårdsgruppen tagit fram ett förslag på hur vi skulle kunna utforma vår gemensamma innergård.

Gruppen har utgått från några grundläggande tankar, som ex.

  • bygga samman innergårdarna för 83:an och 85:an så att det känns som en gemensam gård
  • möjlighet för lite odling ex. kryddor eller bär
  • behålla träd och buskar som vi har, ev. byta plats på några buskar
  • ett rejält cykelskjul med plats för många cyklar
  • ett litet skjul för trädgårdsredskap
  • flera olika sociala ytor så att vi kan använda gården utan att känna att man stör varandra
  • eftersom gården oftast ligger i skugga så anpassas valet av växter till de förutsättningar som finns

Förslaget på utformning och inspirationsbilder kan du se nedan. Observera att förslaget är att betrakta som en skiss på utformning. Kostnad för förslaget och tidplan är ännu inte framtaget. Inga beslut har fattats av styrelsen utan detta är ett förslag från gårdsgruppen.

Vi som tagit fram förslaget är:

Hans Carlsén (sammankallande) 85:an
Marianne Loodin, 85:an
Agneta Sundlin-Lagerlöf, 83:an
Tove Hennix, 83:an
Pernilla Gyllner, 83:an

Hör gärna av dig till någon av oss om du vill lämna synpunkter på förslaget.

Se förslaget till utformning av innergården (pdf)