Dränering på innergården

Dräneringsarbeten på vår innergård som utförs av Bygg & Miljö Stockholm AB. Arbetet pågår mellan 2016-08-08 till 2016-09-09.

Arbetet kommer utföras dagtid 07.00-17.00 och gården kommer periodvis då att stängas av under arbetet. Arbetet kommer medföra en del störningar i form av buller med mera.

Detta innebär att allt material som är på gården måste vara avlägsnat. I annat fall riskerar det att förstöras eller slängas.

Kontaktperson

Vaidas Agintas, Arbetsledare på Bygg & Miljö 073-575 15 72.

Årsstämma + 1-årskalas den 14 juni

Nu är det snart dags för årsstämma i föreningen. Inbjudan och agenda har skickats ut i allas brevlådor.

Tid: 14 juni, kl. 18:30

Plats: Gotlandssalen, Gedins rum – Gotlandsgatan 44

Vi firar!!

Efter mötet tänkte vi fira föreningens 1-årsdag! Vi ses på vår innergård direkt efter stämman och dricker något läskande och umgås en stund.

I trapphusen finns det listor där du skriver upp om du vill komma. Skriv ner namn + hur många ni är som vill vara med. Anmäl dig/er senast den 13 juni.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen.

Varmt välkomna önskar styrelsen!

Nyhetsbrev maj 2016

Äntligen är våren här och det grönskar på vår gård. Vi vill börja med att vi hälsa alla våra nya medlemmar och grannar varmt välkomna till föreningen.

Dränering av innegården
Vi har anlitat en projektledare som har frågat ett antal entreprenörer. Då entreprenör är utsedd och denne startar sin planering av projektet. I och med dräneringen planeras en upprustning av gården där förslag har utarbetats av trädgårdsgruppen. Återkommer med information om detta.

Balkongprojektet
Entreprenör, Balcona AB, är anlitad. Bygglovshandlingar kommer inom kort inlämnas till Stadsbyggnadskontoret.

Förvaring av våra cyklar
Inventering av våra cyklar håller nu på att avslutas och det kommer förhoppningsvis bli lite lättare att komma åt sin cykel i cykelförråden framöver.

Stamspolning
Den 7:e och 8:e januari genomfördes en spolning av samtliga rörstammar.

Sopsortering 
Soprummen är nu anpassade och utrustade för en mer utförlig sopsortering. Förutom att det är ett bättre miljötänk hoppas vi att detta minskar våra kostnader för sophanteringen.

Namnskyltar i trapphus
Alla namnskyltar på dörrarna är nu utbytta.

Välkommen att hjälpa till! 
Vi har, alltid, ögon och öron öppna i sökandet efter kompetens och framför allt vilja att engagera sig i arbetet med skötsel av våra fastigheter samt gård. Ta kontakt med någon i styrelsen om du är intresserad.

Varma hälsningar
Styrelsen BRF Harvpinnen 11 & 12

Innergården

Under våren kommer det genomföras dräneringsarbete på vår innergård. I samband med det finns planer på att bygga om och göra fint. Det finns en gårdsgrupp som tagit fram ett förslag på ny utformning av bland annat sittplatser och planteringar. Tankarna bakom är bland annat att innergårdarna ska byggas ihop så att det upplevs mer som en sammanhängande innergård och att det ska finnas sociala utrymmen för fler – oavsett om man vill sitta ensam eller ha flera gäster. Det finns även tankar på att ha några odlingslådor så att de som vill kan odla lite grönt.

Förslaget på utformning av gården kommer att presenteras på föreningens årsstämma under våren. Kallelse till stämman kommer i din brevlåda.

Packa väl i soprummet

Tänk på att vika ihop kartonger och att ta isär det du kastar i tunnan för grovsopor. Då får vi plats med mer i tunnan innan de hämtar.