Föreningen

Fastigheten Harvpinnen 11 uppfördes 1913 – 1919 samt Harvpinnen 12, 1913 – 1914.
Sedan 2015-06-01 äger och förvaltar föreningen fastigheterna.