Styrelsen

Om du har frågor eller intresserad av att vara med i styrelsen,
ta kontakt med ordförande eller någon av oss som sitter i styrelsen.