Ansvar för balkonger
Medlemmen ansvarar för det inre underhållet, dvs. snöröjning och renhållning. Till det inre underhållet hör också skötsel och eventuellt byte av balkongens ytskikt om det behövs. Dvs. material som lagts ovanpå balkongplattan av medlemmen.
Föreningen ansvarar för det yttre underhållet. Detta avser underhållsåtgärder av bottenplatta, räcke, fästanordningar och yttersida av dörr. Detta finansieras via avgiften för de lägenheter som har balkong.

Ordningsregler för balkonger

För att vi ska undvika att vi stör varandra eller orsakar skador på vårt hus så finns några regler.

 • Balkonglådor eller liknande monteras på räckets insida, så att de inte ramlar ner och skadar någon eller något.
 • Ljusslingor kan användas på balkongen året om, men undvik blinkande lampor.
 • Elinstallationer, ex. lampor eller eluttag, ska utföras fackmannamässigt.
 • Det är inte tillåtet att göra åverkan på fasad eller balkong.
 • Markiser, belysningsarmaturer, infravärme, solskydd, parabolantenner mm som monteras på fasaden räknas som tillbyggnad. Detta ska godkännas skriftligen av styrelsen, eftersom det innebär påverkan på fasaden. Bostadsrättshavaren svarar för skötsel och underhåll av sådana anordningar.
 • Det är inte tillåtet att mata fåglar. Matrester och fågelfrön lockar till sig råttor och andra skadedjur.
 • Balkongen får inte användas som förråd.
 • Piska eller skaka mattor är inte lämpligt på balkongen, det kan du istället göra på gården.
 • Det är inte tillåtet att borsta hunden på balkongen.
 • Du får grilla på balkongen året om, men endast elgrillar är tillåtna.
 • Du får röka på balkongen, men det är viktigt att du visar hänsyn mot dina grannar.
 • Nattro råder efter kl. 22.00 söndag – torsdag och efter klockan 23.00 fredag – lördag.
  Det betyder att du ska undvika störande ljud på balkongen.