Förslag på utformning av innergården

Under vintern och våren har gårdsgruppen tagit fram ett förslag på hur vi skulle kunna utforma vår gemensamma innergård.

Gruppen har utgått från några grundläggande tankar, som ex.

  • bygga samman innergårdarna för 83:an och 85:an så att det känns som en gemensam gård
  • möjlighet för lite odling ex. kryddor eller bär
  • behålla träd och buskar som vi har, ev. byta plats på några buskar
  • ett rejält cykelskjul med plats för många cyklar
  • ett litet skjul för trädgårdsredskap
  • flera olika sociala ytor så att vi kan använda gården utan att känna att man stör varandra
  • eftersom gården oftast ligger i skugga så anpassas valet av växter till de förutsättningar som finns

Förslaget på utformning och inspirationsbilder kan du se nedan. Observera att förslaget är att betrakta som en skiss på utformning. Kostnad för förslaget och tidplan är ännu inte framtaget. Inga beslut har fattats av styrelsen utan detta är ett förslag från gårdsgruppen.

Vi som tagit fram förslaget är:

Hans Carlsén (sammankallande) 85:an
Marianne Loodin, 85:an
Agneta Sundlin-Lagerlöf, 83:an
Tove Hennix, 83:an
Pernilla Gyllner, 83:an

Hör gärna av dig till någon av oss om du vill lämna synpunkter på förslaget.

Se förslaget till utformning av innergården (pdf)

 

 

Dränering på innergården

Dräneringsarbeten på vår innergård som utförs av Bygg & Miljö Stockholm AB. Arbetet pågår mellan 2016-08-08 till 2016-09-09.

Arbetet kommer utföras dagtid 07.00-17.00 och gården kommer periodvis då att stängas av under arbetet. Arbetet kommer medföra en del störningar i form av buller med mera.

Detta innebär att allt material som är på gården måste vara avlägsnat. I annat fall riskerar det att förstöras eller slängas.

Kontaktperson

Vaidas Agintas, Arbetsledare på Bygg & Miljö 073-575 15 72.