Förslag på utformning av innergården

Under vintern och våren har gårdsgruppen tagit fram ett förslag på hur vi skulle kunna utforma vår gemensamma innergård.

Gruppen har utgått från några grundläggande tankar, som ex.

  • bygga samman innergårdarna för 83:an och 85:an så att det känns som en gemensam gård
  • möjlighet för lite odling ex. kryddor eller bär
  • behålla träd och buskar som vi har, ev. byta plats på några buskar
  • ett rejält cykelskjul med plats för många cyklar
  • ett litet skjul för trädgårdsredskap
  • flera olika sociala ytor så att vi kan använda gården utan att känna att man stör varandra
  • eftersom gården oftast ligger i skugga så anpassas valet av växter till de förutsättningar som finns

Förslaget på utformning och inspirationsbilder kan du se nedan. Observera att förslaget är att betrakta som en skiss på utformning. Kostnad för förslaget och tidplan är ännu inte framtaget. Inga beslut har fattats av styrelsen utan detta är ett förslag från gårdsgruppen.

Vi som tagit fram förslaget är:

Hans Carlsén (sammankallande) 85:an
Marianne Loodin, 85:an
Agneta Sundlin-Lagerlöf, 83:an
Tove Hennix, 83:an
Pernilla Gyllner, 83:an

Hör gärna av dig till någon av oss om du vill lämna synpunkter på förslaget.

Se förslaget till utformning av innergården (pdf)