Dräneringsarbetet – uppdatering

Dräneringsarbetet på gården har dragit ut på tiden. Det beror på att det var lite mer komplicerat än vad vi först visste. Det visade sig att det är väldigt mycket berg under och invid vår fastighet. Allt med dräneringen är löst utom färdigställandet av gården, men det är på gång.

Eftersom det är så mycket berg vid vår fastighet så påverkar det även gårdsgruppens förslag på utformning. Det finns en nytt framtaget förslag som vi nu diskuterar med firman som dränerar. Det är i samma stil som det vi visade på årsstämman, men ganska förenklat. Tanken är att först fixa stenläggningen, trappor runt portarna och belysningen i första hand. Sedan kommer gårdsgruppen att arbeta vidare med att utforma förslaget.