Styrelsen

Om du har frågor eller intresserad av att vara med i styrelsen,
ta kontakt med ordförande eller någon av oss som sitter i styrelsen.

Styrelsen

Styrelsen arbetar med frågor som rör föreningens ekonomi och skötsel av fastigheten. En viktig fråga är det långsiktiga underhållet som syftar till att hålla fastigheten i bästa möjliga skick.

Bostadsrättsföreningens styrelse väljs av föreningsstämman. Förslag på styrelseledamöter lämnas till ordföranden/valberedning inför årsmötet. Är du intresserad av styrelsearbete ber vi dig kontakta ordföranden.

Du kan också vara adjungerad med frågor du anser bör behandlas inom styrelsen. Vi äger ihop därför bör vi lyfta olika frågor tillsammans. Hör av dig till; styrelsen@harvpinnen11-12.se

Styrelsemöten vår 2022

  • 20 april
  • Årsstämma 26 april
  • 17 maj
  • 20 juni
  • 30 augusti
  • 20 september
  • 18 oktober
  • 15 november
  • 13 december
Judit Benedek

Judit Benedek

Ordförande

Medlem i styrelsen sedan 2019
Tel: ‭070-5319270‬
Epost: benedek.se@ gmail.com

Otto Fischer

Otto Fischer

Sekreterare

Medlem i styrelsen sedan 2015
Tel: 070-849 23 44
Epost: otto.fischer@ littvet.uu.se

Pernilla Gyllner

Pernilla Gyllner

Kassör

Medlem i styrelsen sedan 2016

Roger Spetz

Roger Spetz

Suppleant

Medlem i styrelsen sedan 2021
Tel: 070 910 16 64
Epost: rogerjohnspetz@gmail.com

Åsa Öhman

Åsa Öhman

Styrelseledamot

Medlem i styrelsen sedan 2016
Tel: 072-200 76 64
Epost: ohman.m.asa@gmail.com

Isabell Falk

Isabell Falk

Styrelseledamot

Medlem i styrelsen sedan 2020
Tel: 076- 8737310
isabellfalks@gmail.com