Påminnelse om din ventilation!

I alla lägenheter finns luftventiler ovanför fönstren. ALLA ventiler ska ALLTID vara fullt öppna. Om ventilerna inte är öppna så orsakar det obalans i hela husets ventilation och du får:

  • Undertryck, vilket orsakar sämre luftkvalitet i din lägenhet och att fukt stannar kvar inomhus.
  • Tjutande ljud från ventilerna. Efter balkongbygget så har detta blivit ett problem.
  • Drag från alla otätheter, ex kring fönster, ytterdörr och brevlåda.

Öppna alla dina ventiler så får vi alla mycket bättre inomhusmiljö!