Inlägg av Pernilla Gyllner

Upprustning av gården – uppdatering

Efter att dräneringsarbetet är klart så har vår entreprenadfirma börjat att utforma gården. Det har nu varit stopp i arbetet i några veckor, men arbetet påbörjar igen så snart det blir plusgrader. Så länge det är minusgrader så går det inte att påbörja stenläggningen.

Dräneringsarbetet – uppdatering

Dräneringsarbetet på gården har dragit ut på tiden. Det beror på att det var lite mer komplicerat än vad vi först visste. Det visade sig att det är väldigt mycket berg under och invid vår fastighet. Allt med dräneringen är löst utom färdigställandet av gården, men det är på gång. Eftersom det är så mycket […]

Förslag på utformning av innergården

Under vintern och våren har gårdsgruppen tagit fram ett förslag på hur vi skulle kunna utforma vår gemensamma innergård. Gruppen har utgått från några grundläggande tankar, som ex. bygga samman innergårdarna för 83:an och 85:an så att det känns som en gemensam gård möjlighet för lite odling ex. kryddor eller bär behålla träd och buskar som vi […]

Dränering på innergården

Dräneringsarbeten på vår innergård som utförs av Bygg & Miljö Stockholm AB. Arbetet pågår mellan 2016-08-08 till 2016-09-09. Arbetet kommer utföras dagtid 07.00-17.00 och gården kommer periodvis då att stängas av under arbetet. Arbetet kommer medföra en del störningar i form av buller med mera. Detta innebär att allt material som är på gården måste […]

Nyhetsbrev maj 2016

Äntligen är våren här och det grönskar på vår gård. Vi vill börja med att vi hälsa alla våra nya medlemmar och grannar varmt välkomna till föreningen. Dränering av innegården Vi har anlitat en projektledare som har frågat ett antal entreprenörer. Då entreprenör är utsedd och denne startar sin planering av projektet. I och med dräneringen planeras en […]